Akademik Danışmanlık

Öğrencilerin üniversite yaşamlarının başında edindikleri üniversiteye ilişkin algı, alışkanlık ve tutumlar daha sonraki öğrencilik yıllarına da yansımaktadır. Öğrencileri üniversiteye ilk adım attıkları andan itibaren doğru bilgilendirmek, yönlendirmek ve üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yardımcı olmak önemlidir. Böylece onların bilinçli seçimlerle üniversite yaşamlarını daha etkin bir şekilde düzenlemeleri ve karar alabilmeleri desteklenmiş olacaktır. Bu destek, üniversitemizde öğretim elemanları tarafından yürütülen Akademik Danışmanlık ile sağlanmaktadır.

İngilizce hazırlık yılı da dahil olmak üzere, üniversitemizde eğitim gören her öğrenciye kayıtlı olduğu bölüm ya da programda görev yapan en az bir tam zamanlı öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisi, akademik danışman olarak atanır. Danışman, öğrenciye akademik konularda rehberlik, üniversite hayatına uyum ve kariyer planlaması gibi çeşitli konularda yardımcı olur.

Akademik danışman, öğrencinin akademik performansını izler ve danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülmesi için öğrenci ile düzenli iletişim halinde olur. Kayıt, e-dilekçe, başvurular gibi yaygınlaşan çevrimiçi sistemlerin danışman-öğrenci ilişkisini tamamıyla sanal ortama taşımasına izin verilmemesi ve yüzyüze iletişimin sürdürülebilmesi için düzenli ‘danışmanlık ofis saati’ uygulaması yapılması, uygulamanın öğrenciye duyurulması ve öğrencinin katılımının teşvik edilmesi önemlidir.

Danışmanın; eğitim-öğretimle ilgili yönetmelikleri, yönergeleri, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu kararlarını ve ilgili akademik birimin karar ve uygulamalarını bilmesi, yapılan değişiklikleri izlemesi ve uygulaması beklenir.

Bu sayfa hem akademik danışmanları hem de öğrencileri Akademik Danışmanlık hakkında bilgilendirmek, danışmalık ile ilgili faydalı dokümanlara ve web sayfalarına yönlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.