Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü

Birimin temel görevi ve amacı nedir? 

Yeşil Kampüs Girişimi, 2019 yılında Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek öncülüğünde çalışmalarına başlatılarak yapılandırılan akademik ve idari personelden oluşan Koordinasyon Kurulu ile öğrenci topluluklarını da sürece dahil eden bir sorumluluk çalışmasıdır. Koordinasyon Kurulu, uzun süredir sürdürülebilirlik ve çevre dostu ürün, yapı ve yerleşkeler çalışan akademik personel ile söz konusu sürdürülebilirlik çalışmalarından sorumlu idari birimlerden temsilci idari personelden oluşmaktadır.  Koordinasyon Kurulu sürdürülebilirlik çalışmalarını yürüten öğrenci ve öğrenci toplulukları ile iletişim içinde çalışmalar yürütmektedir. Kurul, teknik ve sosyal tüm faaliyetlerin belirlenen stratejik hedeflere uygun gerçekleştirilmesi, tedbirlerin alınması, sonuçların değerlendirilmesi ve birimler arası koordinasyonu sağlamakla görevlidir.  Sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetler, Yeşil Kampüs Koordinasyon Kurulu bünyesinde oluşturulmuş Yeşil Ofis, Enerji ve Çevre ekipleri tarafından kontrol edilmektedir. Yeşil Kampüs İnternet Sitesi, kampüste gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi verirken; gelen görüş, öneri, katkı ve katılımları da değerlendirmektedir.

Birimin çalışma takvimi nedir?

Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü aktif eğitim-öğretim dönemlerinde hafta içi her gün 8:30-17:30 saatlerinde hizmet vermektedir.

Birim kampüste nerededir? Hangi binada, kaçıncı kattadır?

Mimarlık Fakültesi Zemin Kat (Mavi Çatı Karşısı)

İletişim

0252 211 5501
0252 211 2061- Arş. Gör. Dr. Vesile Hatun Akansel
yesilkampus.mu.edu.tr
sykk@mu.edu.tr