Hazırlık Öğrencisi Akademik Danışmanlığı

Hazırlık dönemi, üniversite eğitimine yeni başlamış öğrencilerin üniversite kampüsüne alışması, üniversite kültürünü tanıması, sosyalleşebilmesi için desteğe en çok ihtiyaç duyacağı dönemdir.

Hazırlık öğrencisi akademik danışmanı;
  • Öğrencilere hem akademik hem de sosyal alanlarda danışmanlık hizmetleri sunar,
  • Hazırlık sınıfı öğrencilerini akademik düzenleme ve üniversite politikaları hakkında eğitmek ve bilinçlendirir,
  • Öğrencilerinin çeşitli akademik engellerin üstesinden gelmelerine ve üniversitenin misyonu ve hedefleriyle tutarlı bir yönlendirme anlayışıyla akran danışmanlığı da dahil olmak üzere tavsiyelerde bulunarak akademik performanslarını geliştirmelerine yardımcı olur.
  • Zaman yönetimi, öz-motivasyon, sınavlara hazırlık vb. konularda öğrencinin becerilerini geliştirmek için gerekli tavsiyeleri sağlar.
  • Öğrencilerin ilgi alanlarına, değerlerine, becerilerine ve yeteneklerine göre kariyer seçimlerini keşfetmelerine ve akademik bölümleri keşfetmelerine yardımcı olur.
  • Düşük performans gösteren öğrencilerin akademik durumlarını takip eder ve akademik performanslarını iyileştirmeleri için onlara destek sağlar.
  • Sorularını cevaplamak öğrenciler ile ana dallarındaki bazı öğrencilerle bağlantı kurmalarına fırsat sağlar.
  • Akademik olmayan konular dahil olmak üzere sorunları çözmek için öğrencileri uygun danışmanlık merkezlerine yönlendirir.