Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı

Lisans dönemini bitirip lisansüstü dönemine devam eden öğrencilerin akademik yönelim ve becerilerine göre hangi derslerini alacakları, tez döneminde nasıl bir yol izleyecekleri gibi konularda lisansüstü danışmanı destek sağlar. Lisansüstü akademik danışmanı;
  • Öğrencinin tercihlerini değerlendirerek ders ve tez sürecinin her aşamasını birebir takip ederek gerekli yönlendirmeleri yapar.
  • Öğrencinin çalışma programıyla ilgili olarak varsa eş danışman ile işbirliği halinde kalır, öğrencinin tez komitesini belirler ve iletişim kurar.
  • Uzaktan programlara kayıtlı olanlar da dahil olmak üzere lisansüstü öğrencilerle açık iletişim hatları kurar ve lisansüstü öğrencilerle profesyonel bir şekilde etkileşim kurar.
  • Zaman-derece tamamlanma ve yayın süreçleri için net bir şekilde bilgilendirme sağlar.
  • Öğrencinin akademik yazımı hakkında zamanında, yazılı veya sözlü geri bildirim sağlar (makale taslakları, tez bölümü taslakları, vb.)
  • Akademik ilerleme hakkında öğrencilerle görüşür, program gereksinimleri ve prosedürleri hakkında güncel kalır.
  • Kariyer hedefleri hakkında öğrencilerle görüşür. Ayrıca, kariyer fırsatları konusunda fikir verir ve önerilerde bulunur. 
  • Mezun öğrencilerin, kendi alanlarında istihdam için rekabet edebilecekleri mesleki beceriler geliştirmelerine yardımcı olur.
  • Öğrencileri, örneğin akademik konferanslara ve diğer ağ oluşturma faaliyetlerine katılarak akademik gelişimlerini zenginleştirecek faaliyetlere katılmaya teşvik eder.