Kütüphane

Birimin temel görevi ve amacı nedir?

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın amacı ve hedefi; Üniversitemizde eğitim–öğretimi desteklemek, bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak ve kullanıcıların kültürel gereksinmelerini karşılamak için gerekli her türlü bilgi kaynağını sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmaktır.

Birimde öğrencilere sunulan hizmetler nelerdir?

Menteşe Kütüphanesi ve kaynaklarının kullanımına yönelik oryantasyon ve kullanıcı eğitimleri verilmektedir.
Mensuplarımızın kütüphane kaynaklarından kütüphane içerisinde ve dışarısında yararlanmaları sağlanmakta; yayınları ödünç alabilmelerini sağlamak üzere üyelik işlemlerini gerçekleştirilmektedir. Kütüphane koleksiyonunda yer alamayan kaynaklara yönelik talepler değerlendirmekte ve imkanlar çerçevesinde sağlamaktadır.
Kütüphane elektronik kaynaklarından yararlanmalarını sağlamak üzere kullanıcı eğitimleri ve tanıtım çalışmaları yapılmaktadır.
Öğrencilerimiz kütüphane bilgisayar salonundan yararlanabilmekte, tüm alanlarda Eduroam kablosuz internet erişimi bulunmaktadır.
Kütüphane kaynaklarından fotokopi taleplerini karşılamak üzere fotokopi biriminden ücretli olarak yararlanabilmektedirler.
Kütüphane Akademik takvim çerçevesinde planlana takvime göre hizmet sürelerini belirleyerek bu takvimi her akademik yılbaşında Kütüphane web sayfasında yayınlanmaktadır.
Öğrencilerimiz Serbest Çalışma Salonundan 7/24 yararlanabilmektedir.

Birimde sunulan hizmetlerden nasıl yararlanılır?

Öğrencilerimiz Kütüphane kaynaklarını ödünç almak için öğrenci kimlikleri ile başvurarak Kütüphaneye üye olurlar. Kütüphane ve kaynaklarının kullanımına yönelik bilgilendirme taleplerini Danışma biriminde başvurarak karşılayabilirler.
Öğrencilerimiz kütüphane basılı kaynaklarını http://tara.mu.edu.tr veya http://opac.mu.edu.tr adreslerinden tarayabilirler. Ödünç aldıkları yayınların takibini, süre uzatma ve başka okuyucu tarafından ödünç alınmış yayınlara ayırtma koyma işlemlerini Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinden üyelik işlemleri esnasında kendilerine sağlanan kullanıcı bilgileri ile oturum açarak gerçekleştirebilirler. Aynı site üzerinden kütüphanede bulunmayan ve ihtiyaç duydukları kaynaklar için talep formu doldurabilirler.
Sistemin kullanımına yönelik kılavuza http://library.mu.edu.tr/pdf/opac-man.pdf adresinden erişebilirler. Kütüphane ve kaynaklarına yönelik bilgilere aynı zamanda Kütüphane web sayfasından da erişebilirler. Kütüphane elektronik kaynaklarına Üniversitemiz tüm internet uçlarından erişililebilir.

Birimin çalışma ilkeleri nelerdir?

Kütüphane, Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen hizmetleri Muğla Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütmektedir.

Birimin çalışma takvimi nedir?

Menteşe Kütüphanesi, akademik takvim çerçevesinde planlanan takvime göre hizmet sürelerini belirlemekte, bu takvimi her akademik yılbaşında Kütüphane web sayfasında yayınlamaktadır. Öğrencilerimiz Serbest Çalışma Salonundan 7/24 yararlanabilmektedir.

Birim kampüste nerededir? Hangi binada, kaçıncı kattadır?

Menteşe Kütüphanesi (Merkez Yerleşke)

İletişim

0252 211 1070 / Kürşad Erişti (Daire Başkanı)
0252 211 1089 – 2089 / Danışma Birimi
0252 211 1080 / Ödünç Verme Birimi
http://library.mu.edu.tr
library@mu.edu.tr