Çift Ana Dal, Yan Dal, Değişim Programları Danışmanlığı

Çift anadal ve yan dal programlarına devam eden lisans öğrencilerine kayıtlı oldukları her iki programdan birer danışman atanır. Atanan danışmanlar öğrencinin akademik danışmanlığını eşgüdüm içinde yaparlar. Öğrencinin yarıyıl kayıt onayı, anadal programındaki danışman tarafından yapılır.
 
Yan dal danışmanı,
 
  • Yan dal programının amacına ve gerekliliklerine uygun biçimde yürütülmesini sağlamak için öğrencinin ana dal programındaki akademik danışmanı ile iletişim ve işbirliği içinde kalır öğrencinin durumunu birlikte değerlendirir.
  • Öğrencinin beceri ve akademik başarı düzeyine göre gerekli dönütleri zamanında ve açık bir şekilde verir.
  • Öğrenciye, yan dal programına alışmasında, bilgi ve iletişim kaynaklarına ulaşmasında ve sosyalleşmesinde rehberlik eder.
 
Ulusal ve uluslararası işbirliği protokolleri kapsamında değişim öğrencisi olarak gelen/giden öğrencilerin akademik danışmanlığı, ilgili birimin değişim programı koordinatörü tarafından yürütülür. Değişim programı koordinatörü, kendi birimindeki öğrencilere değişim programlarına başvuru, devam ve program dönüşü sonrası işlemlerine rehberlik eder.
 
Değişim programı koordinatörü;
 
  • Kendi akademik birimindeki öğrencilere değişim programlarına başvuru, devam ve program dönüşü sonrası ders işlemlerinde rehberlik eder.
  • Öğrencilerin başarı durumlarını izler, eğitim-öğretim programı ile haftalık ders programına uygun şekilde ders almaya yönlendirir.
  • Ayrıca öğrencinin akademik danışmanı ile iletişim ve işbirliği içindedir. Öğrenciye rehberlik eder.