Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler

Birimin temel görevi ve amacı nedir?

Öğrenciler ve mezunlar için Kariyer Koordinatörlüğü hizmetlerinin kapsamını genişletmek, öğrenciler ve mezunların bu hizmetlere erişimini sağlamak Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü’nün sorumluluğundadır. Bu doğrultuda, Birimin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
 • Kariyer Koordinatörlüğü hizmetleri hakkında öğrencileri gruplar halinde bilgilendirmek
 • Bilgi edinme alanları kurmak, bu alanların amacını, hizmetlerini ve söz konusu alanlardan nasıl yararlanabileceklerini öğrencilere açıklamak.
 • Kariyer Koordinatörlüğü’nde Kariyer Danışmanları tarafından gerçekleştirilen kariyer rehberliği ve danışmanlığı oturum sayılarını arttırmak.
 • Öğrenci kulüpleri tarafından organize edilen kariyer etkinliklerine gerekli olması halinde Kariyer Koordinatörlüğü personelinin katılımını sağlamak.
 • Kariyer kulüpleri ve toplulukları kurmak ve bunları desteklemek.
 • Meslektaş danışmanları ve öğrenci kulüplerini sürece dahil etmek.
 • Kariyer danışmanlığını da içerir şekilde, Kariyer Koordinatörlüğü hizmetlerini çevrimiçi ortamda sunmak.
 • Çevrimiçi hizmet vermek için kullanılan platformun öğrenci/mezun ve işverenlere tanıtımını yapmak.
 • Üniversite Tanıtım Günlerine, öğrenci kulübü etkinliklerine ve fakülte kariyer etkinliklerine katılmak.
Birimde öğrencilere sunulan hizmetler nelerdir?

Kariyer rehberliği ve danışmanlık hizmetleri sağlarken, Kariyer Koordinatörlüğü Web Portalı aşağıda belirtilen amaçlar için kullanılır:
 • Öğrencilerin veya mezunların kariyer oturumu değerlendirmeleri yapmaları,
 • Öğrencilerin öğrenci profillerine veri girişi yapmaları.
Birimde sunulan hizmetlerden nasıl yararlanılır?

Öğrencilerimiz hizmetlerimize
 • Kariyer Koordinatörlüğü web sayfası (http://kariyerplanlama.mu.edu.tr/)
 • üzerinden.
 • Üniversitemiz Mezun Bilgi Portalı (https://mezun.mu.edu.tr/)
Üzerinden katılabilecekleri gibi Su Ürünleri Fakültesi binasında yer alan ve hafta içi her gün 8:30-23:30 saatlerinde serbest çalışmaya açık olan laboratuvarlardan da yararlanabilirler.

Birimin yıllık/haftalık çalışma takvimi nedir?

Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü, hafta içi her gün 8:30-23:30 saatlerinde hizmet vermektedir.

Birim kampüste nerededir? Hangi binada, kaçıncı kattadır?

Su Ürünleri Fakültesi Binası Kat 1

İletişim

0252 211 2097 / Prof. Dr. Mehmet Marangoz
http://kariyerplanlama.mu.edu.tr
mezun@mu.edu.tr