Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Birimin Temel Görevi ve Amacı nedir?

Üniversitemizin uluslararası nitelik taşıyan tüm işleri Rektörlüğe bağlı Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Koordinatörlük; yabancı ülke üniversiteleri veya kurumları ile işbirliği protokolleri, ortak diploma programlarının oluşturulması, uluslararası veya ulusal düzeyde değişim programlarının (Erasmus+, Mevlana, Farabi gibi) yürütülmesi ve bu kapsamda öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinin organizasyonu, tam zamanlı uluslararası öğrenci kabulü, ulusal düzeyde AKTS ve Diploma Eki çalışma ve uygulamaları, Bologna Sürecine uyum çalışmalarının üniversitemizde eşgüdümü, uluslararası heyetlerin çalışma ziyaretlerinin koordinasyonu, ortak uluslararası projeler ve etkinlikler, birimlerde akademisyenlerin bilgilendirilmesi, çeşitli düzeyde gerçekleşen kongre, sempozyum, seminer, çalıştay gibi organizasyonlara katılım, uluslararası ilişkiler alanına giren konulardaki duyuru, tanıtım, bilgilendirme ile uluslararası yazışma, haberleşme, doküman hazırlama gibi süreçlerde destek sağlamaktadır.
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü en genel anlamda, diğer ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ve çeşitli organizasyonlarla bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel alanlarda güçlü ilişkilerin kurulmasını ve sürdürülmesini, Üniversitemizin uluslararası nitelik taşıyan faaliyetlerinin koordinasyonunu, uluslararası öğrenci kabul işlemlerini, çeşitli programlar altında sürdürülen hareketlilik ve proje faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek amacındadır. 

Birimde öğrencilere sunulan hizmetler nelerdir?
 • Yabancı ülkelerdeki yükseköğrenim kurumları ve diğer organizasyonlar ile yapılan işbirliği anlaşmalarının ve protokollerin hazırlık ve yürütme aşamalarında gerekli çalışmaları yapmak, 
 • Erasmus+ Programı dâhilinde gerçekleşen öğrenci ve personel hareketlilik faaliyetlerine ilişkin olarak, başvuru ilanı, seçim, hareketliliklerin organizasyonu, takibi ve sonuçlandırılması dâhil,  tüm süreçlerin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak,
 • Ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini esas alan ve YÖK tarafından koordine edilen Farabi Değişim Programı ile ilgili tüm faaliyetleri yürütmek,
 • Üniversitemiz ile yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini esas alan ve YÖK tarafından koordine edilen Mevlana Değişim Programı ile ilgili tüm faaliyetleri yürütmek,
 • Uluslararası öğrencilerin kabulüne yönelik olarak tanıtım, sınav, kabul, kayıt ve öğrenci işleri faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,
 • Gelen misafir değişim öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının başvuru, kabul, karşılama, yerleştirme ve takip süreçlerini yürütmek,
 • Bologna Sürecinin vazgeçilmez bir aracı olan Avrupa Kredi Transfer Sisteminin kurumumuzda uygulanmasına yönelik çalışmalara destek vermek,
 • Çalışma alanına giren ulusal ve uluslararası konferans ve seminerlerin duyurulmasını, katılımların organizasyonunu sağlamak ya da destek vermek,
 • Uluslararası İlişkiler alanına giren konulardaki duyuru, tanıtım, bilgilendirme ile haberleşme ve doküman hazırlama konularında teknik destek sağlamak,
Birimde sunulan hizmetlerden nasıl yararlanılır?

Öğrencilerimiz ve personelimiz gerek e-posta, gerek telefon yoluyla ya da bizzat birimimize ziyaret ederek değişim programları, uluslararası öğrenci işlemleri ve diğer yürütülen işler hakkında bilgi alabilirler. Fakülteler tarafından eğitim-öğretim yılı başında yapılan oryantasyon programları kapsamında yeni öğrencilerimize, ayrıca yıl içinde tüm öğrenci ve bölüm koordinatörlerimize yönelik değişim programları bilgilendirme ve tanıtımları yapılmaktadır. Koordinatörlüğümüzün ve değişim programlarının web sayfalarında ayrıntılı bilgilendirme mevcuttur. Öğrencilerimiz duyurulardan yapılan değişim programları başvuru çağrılarını takip edebilirler.

Birimin çalışma ilkeleri nelerdir?

Koordinatörlüğümüzde yürütülen değişim programları ve diğer hizmetler için aşağıda belirtilen Esas Usuller, Yönergeler, El Kitapları uyarınca kararlar alınmakta ve uygulamalar yapılmaktadır.
 • Farabi Değişim Programı: Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrencisi ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik; Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı Ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas Ve Usuller
 • Mevlana Değişim Programı: Yurtiçi yükseköğretim kurumları ile yurtdışı yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimine ilişkin Yönetmelik, Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemeler İle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas Ve Usuller
 • Erasmus+ Hareketlilik Programı: Avrupa Komisyonu Erasmus+ Program Rehberi, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi/Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel   Hareketliliği/Yükseköğretim Kurumları için Uygulama El Kitabı, Erasmus+ Programı Kapsamındaki Proje için Hibe Sözleşmesi, Öğrenci/Personel Hareketliliği Başvuru İlanları 
 • Uluslararası Öğrenciler: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul Ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge
Birimin yıllık/haftalık çalışma takvimi nedir?

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü hafta içi her gün 08:30-17.30 mesai saatleri içinde tam gün olarak hizmet vermektedir.

Birim Kampüste nerededir? Hangi binada kaçıncı kattadır?

Su Ürünleri Fakültesi Kat:1

İletişim

0252 211 5633 / Doç. Dr. Reşat Ünal
http://uik.mu.edu.tr
intoffice@mu.edu.tr 

Erasmus+ Hareketlilik Programı

0 252 211 1960-1961-3251
http://erasmus.mu.edu.tr
intoffice@mu.edu.tr

Farabi Değişim Programı

0 252 211 1908-1940-1851
http://farabi.mu.edu.tr
farabi@mu.edu.tr

Mevlana Değişim Programı

0 252 211 3059
http://mevlana.mu.edu.tr
mevlana@mu.edu.tr 

Uluslararası Öğrenci Ofisi

0 252 211 1852-1941-1044
http://intstudent.mu.edu.tr
intstudent@mu.edu.tr