Akademik Danışmanlık Sisteminde Öğrencinin Yükümlülükleri

  • Öğrencilerin öğrencilik sürecine ilişkin hak ve sorumlukları konusunda yasal ve yönetsel düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olması ve bunlara uygun davranması beklenir.
  • Öğrenci, kayıt yenileme, ders kaydı, kredi tamamlama, devamsızlık takibi, genel ortalama takibi gibi süreçler hakkında bilgilenir ve belirlenen kurallara uygun davranarak öncelikle sorumluluğun kendisinde olduğunu bilir.
  • Ders kaydını, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapar, ders seçimini tamamladığında onay almak üzere akademik danışmanıyla iletişime geçer. Öğrenci, kaydını en geç ders alma-bırakma haftasında danışmanına onaylatmakla yükümlüdür. 
  • Akademik danışman tarafından yarıyıl başında ilan edilen görüşme gün ve saatlerine uyar. Rutin görüşme gün ve saatleri haricinde gereksinim duyduğunda, akademik danışmanı ile OBS üzerinden iletişime geçerek randevu alır.
  • Danışmanın görev kapsamına giren konularda ilk olarak danışmanına başvurur. Danışmanındaki ve OBS’deki bilgilerini güncel tutar.
  • Akademik danışmanı ile iletişime geçerken kullanabileceği iletişim araçlarına ve mesai saatleri dışındaki zamanlamaya dikkat eder.