Burslar, Beslenme Yardımları ve Kısmi Zamanlı Çalışma

Burslar, beslenme yardımları ve kısmi zamanlı çalışanlara ilişkin iş ve işlemler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na (SKS) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Birimin temel görevi ve amacı nedir? 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü,
  • Üniversitemiz birimlerinde öğrencilerin kısmi zamanlı statüde çalıştırılması ile ilgili işlemleri ve bunlara ait aylık ücret bordrolarının düzenlenmesi işlemlerini yapmak,
  • öğrencilerin burs ve kredi ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesi yönünde çalışmalar yapmak,
  • ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek bursu verilmesini sağlamak, öğrencilerin ve çalışanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işletilen kantin, kafeterya ve yemek salonlarının sağlıklı, düzenli ve sağlığa uygun koşullarda hizmet vermesini sağlamak ve denetlemekle yükümlüdür.
Birimde öğrencilere sunulan hizmetler nelerdir? 

Kısmi Zamanlı Çalışma
  • Üniversitemizin çeşitli birimlerinde, kısmi zamanlı statüde saat ücreti karşılığında çalışmak üzere eğitim öğretim yılı içerisinde ortalama 400 öğrencimize iş imkanı sağlanmaktadır. 2019 yılı rakamlarına göre, öğrencilerimiz ayda maksimum 45 saat çalışma karşılığında 450 TL ücret alabilmektedir.
Öğle Yemeği Yardımı
  • İkinci öğretim ve lisansüstü eğitim hariç olmak üzere, Üniversitemizde öğrenim görmekte olan gelir düzeyi düşük ve başarılı öğrencilere her öğretim yılında, Üniversitemiz Burs ve Destekleme Fonu Yardım Kurulu kararı doğrultusunda, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla eğitim-öğretim dönemi içerisinde ücretsiz öğle yemeği yardımı yapılmaktadır.
Birimde sunulan hizmetlerden nasıl yararlanılır?

Kısmi Zamanlı Çalışma
  • Üniversitemiz çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı statüde çalışmak isteyen ilgili Yönetmelikle belirlenen şartları taşıyan öğrencilerimizin başvuruları eğitim öğretim yılının başında alınmaktadır. Başvurusu değerlendirilen öğrencilerimizden çalışmaya hak kazananlar, kontenjan dahilinde Üniversitemizin çeşitli birimlerinde saat ücreti karşılığında çalışabilirler.
Öğle Yemeği Yardımı
  • İkinci öğretim ve lisansüstü eğitim hariç olmak üzere, Üniversitemizde öğrenim görmekte olan gelir düzeyi düşük ve başarılı öğrenciler, her eğitim öğretim yılı dönem başında okullarına başvurmaları halinde ücretsiz öğle yemeği yardımından yararlanmaktadır.
Birimin çalışma ilkeleri nelerdir? 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ve Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

Birimin yıllık/haftalık çalışma takvimi nedir?

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Birim kampüste nerededir? Hangi binada, kaçıncı kattadır? 

Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Kat:1 / Merkez Yerleşke

İletişim

0252 211 1182 / Hatice Silmeoğlu (Şube Müdürü)
http://www.sksd.mu.edu.tr
sks@mu.edu.tr