Ön Lisans ve Lisans Öğrencisi Akademik Danışmanlığı

Ön lisans / lisans döneminde öğrencilerin hangi dersleri seçeceği, alttan ve üstten alacakları derslerin takibini nasıl yapacağı, kredi hesaplamaları, seçmeli ders seçimi vb. konularda danışman desteğine ihtiyaç duyar. Ön lisans / lisans öğrencisi akademik danışmanı,
 • - Yeni kayıt, kayıt yenileme, ders seçme, ders alma, ders ekleme, ders değiştirme, ders bırakma gibi işlemlerin yönetmeliklere, yönergelere ve kurul kararlarına uygunluğunu değerlendirir. Belirlenmiş tüm eğitim işlemlerini onaylar (örneğin, ön kayıt / kayıt programı, bırakma / ekleme, geri çekme, ana dal ve danışman değişikliği, feragatler, mezuniyet gereksinimleri, vb.).
 • - Kayıt süreci, danışman onayı olmadan sonuçlanmaz. Kayıt onay aşamasının yüz yüze ya da zorunlu durumlarda online olarak yapılması ve danışmanın ders kayıt, ders ekleme ve bırakma dönemlerinde ulaşılabilir olması beklenir.
 • - Yurt içi/yurt dışı farklı değişim programları, yatay/dikey geçiş olanakları ve koşulları hakkında bilgilendirme yaparak öğrencilerini bilgilendirir.
 • - Akademik danışman ofis çalışma saatlerini kapısına asar ve dönemin başlarında akademik destek saatlerini öğrencilere bildirir.
 • - Danışman, her öğrencinin akademik ihtiyacına uygun danışmanlık hizmetini resmi çalışma saatlerinde sınıf dışı / ofis içi bağlantılar ile sağlar.
 • - Öğrencilerin, her eğitim-öğretim dönemi ve yaz okulu için program planlaması yoluyla gerçekçi eğitim kariyer planları tanımlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olur.
 • - Gelecek dönem (veya yaz) için plan yapmak ve uzun vadeli akademik program programlarını gözden geçirmek / revize etmek için devam eden öğrencilerle görüşür.
 • - Öğrencilerin yetenekleri ve ilgi alanlarıyla tutarlı bir program planlamasına yardımcı olur.
 • - Eğitim / kariyer hedeflerine yönelik ilerlemeyi izler ve notları takip eder.
 • - Akademik kariyerlerinin şekillenmesi konusunda tecrübesini aktarır.
 • - Herhangi bir yetersizlik durumu hakkında (katılım yetersizliği, başarısız notlar, geçmiş dönem(ler)in eksik notlar, vb.) öğrencilerin takibini gerçekleştirir.
 • - Yönetmelik maddelerini öğrencilerine aktararak, öğrencileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirir.
 • - Akademik veya diğer kişisel sorunlar (maddi olanaksızlıklar, burs, vb.) diğer profesyonellerin müdahalesini gerektirdiğinde öğrencileri bilgilendirir ve gerekirse diğer kurumsal kaynaklara yönlendirir.
 • - Güncel bilgilere sahip olmak için öğretim elemanlarıyla düzenli olarak görüşür.
 • - Kariyer ve lisansüstü okul seçeneklerini değerlendirir, öğrenciyi bilgilendirir.
 • - Mezuniyet aşamasına gelen öğrencinin müfredatta yer alan tüm zorunlu ve seçmeli dersler, staj, minimum mezuniyet kredisi, genel not ortalaması gibi şartları tamamlayarak mezuniyet hakkı kazanıp kazanmadığını takip eder.
 • - Üniversitede uygulanmakta olan kanun, yönetmelik, yönerge, ilkeler ve ilgili diğer mevzuat ile bunlara ilişkin değişiklikler hakkında öğrencileri bilgilendirir; öğrencilerin görev, hak ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olur.